Ochrana osobních údajů

Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout nadstandardní služby DeraNews, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data ani jiné statistické informace chráníme před zneužitím, neposkytujeme je dále třetím stranám nebo veřejnosti. Vážíme si vaší důvěry a chráníme vaše soukromá data před zneužitím. Tyto informace shromažďujeme proto, abychom zkvalitnili naše služby.

Váš souhlas

Odesláním žádostí o registraci, souhlasíte s uchovávání vašich dat, a jejich používání naší společností výhradně k vnitropodnikovým účelům. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána výše v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budete o detailech nových pravidel informováni.


najít na dera.cz

Proč Dera?

 • přístup k novým technologiím potravin
  • chutných
  • zdravých
  • čerstvých
  • trvanlivých
  • bezpečných
  • moderních
  • atraktivně zabalených
  • odpovídajících platné legislativě
 • plnohodnotný technologický servis
 • zajímavé obchodní informace a podmínky
 • spolehlivý globální obchodní partner