Servis

Naší strategií je poskytovat řešení, ne produkt. Produkt je pouze prostředkem k nalezení řešení. Podstata naší práce spočívá v týmovém přístupu k zákazníkovi. Komunikaci se zákazníkem – obchodním partnerem – řeší account manager ve spolupráci s technologem. Podle potřeby do práce zapojují i ostatní členy týmu.

Výhodou tohoto systému práce je maximální operativnost, flexibilita a ohromná šíře záběru. Předpokladem je vysoce kvalifikovaný tým pracovníků, zázemí v silné mezinárodní společnosti a především velká šíře našeho portfolia. Technolog může tedy pro dosažení cíle volit nejoptimálnější řešení, vycházející z daného zadání, legislativních omezení, technologického vybavení a dalších faktorů, bez omezení na použití konkrétního produktu. Naším cílem je vytvoření partnerského vztahu s obchodním partnerem a společné řešení problémů.

Technolog na základě zadání optimalizuje receptury, navrhuje nejvhodnější suroviny a přísady a hledá optimální cesty jak se dostat k vyhovujícímu výrobku. Po teoretické přípravě se podílí na organizaci zkoušek, jejich provedení a závěrečném vyhodnocení. V případě zavádění nového produktu, nebo při změně receptury či ingrediencí je součástí naší práce pomoc při zavádění do výroby tak, aby se vyloučily provozní chyby.

Naší práci nepovažujeme za ukončenou prodejem, ale se zákazníkem dále spolupracujeme a sledujeme výrobu, abychom mohli operativně reagovat na nové požadavky.


najít na dera.cz

Proč Dera?

 • přístup k novým technologiím potravin
  • chutných
  • zdravých
  • čerstvých
  • trvanlivých
  • bezpečných
  • moderních
  • atraktivně zabalených
  • odpovídajících platné legislativě
 • plnohodnotný technologický servis
 • zajímavé obchodní informace a podmínky
 • spolehlivý globální obchodní partner