Vývoj

V rámci DERA-GROUP operují dvě centra, ve kterých jsou soustředěny vývojové a výrobní aktivity:

 • DFT (Dera Food Technology) BORNEM - Belgie
 • DCP (Dera Czech Production) BRNO - ČR

Ve vývojových centrech vznikají inovační vý­rob­ko­vé koncepty, který vycházejí z vědeckého výzkumu a extensivního know-how zpra­co­va­tel­ských postupů a ingrediencí.

Naše řešení je založeno na:

 • Interním výzkumu aplikovaném ve recepturách potravinářských výrobků
 • Spolupráci s lokálními i mezinárodními vý­zkum­ný­mi institucemi
 • Analýze trendů trhu a monitoringu nejnovějšího vývoje technologií
 • Inovativním přístupu k výrobkům a technologiím
 • Recepturách šitých zákazníkovi přímo na tělo zohledňujících veškeré zákazníkovy požadavky a technologické výrobní podmínky
 • Účinné a efektivní podpoře zákazníků doplněné tématickými semináři v našem výzkumném a technologickém centru v Belgii
 • Plně profesionálním přístupu

Proč si vybrat ke spolupráci firmu DERA:

 • Vzhledem k rozsáhlému zpracovatelskému know-how, Vám můžeme nabídnout mnohem víc než pouze ingredience. Kompletní zákaznický servis včetně receptur, doporučení zpracovatelských postupů.
 • Rozumíme chování ingrediencí v konečné aplikaci. Nejsme specialisté ve výrobě ingrediencí ale specialisté v technologii zpracování potravin
 • Jsme nezávislí na výrobcích surovin, můžeme mapovat a analyzovat všechny dostupné suroviny a poskytovat našim zákazníkům nezávislou a objektivní radu.
 • Důkladné analýzy kombinací několika různých ingrediencí nám umožňují pochopit a využít synergické účinky spolupůsobení jednotlivých složek v produktech.

najít na dera.cz

Proč Dera?

 • přístup k novým technologiím potravin
  • chutných
  • zdravých
  • čerstvých
  • trvanlivých
  • bezpečných
  • moderních
  • atraktivně zabalených
  • odpovídajících platné legislativě
 • plnohodnotný technologický servis
 • zajímavé obchodní informace a podmínky
 • spolehlivý globální obchodní partner